değer teorisi ve sınıf mücadelesi

 

Emeğin değerinin harcanan emek zaman birimleriyle ölçülebilirliğine dayalı kapitalist değer üretimi, toplumsal emeğin ölçülemez yaratıcılığı ve üretkenliği üzerindeki kapitalist komutanın işleyişinin güvencesidir. Ölçülebilirlik, emeğin hayatı bütünüyle ve kolektif olarak üretebilme kapasitesine sermaye tarafından el konulmasının ön koşuludur. Sermaye, emeği ölçülebilir bir değere indirgeyerek toplumsal gücünden soyutlar, bireyselleştirerek metalaştırır. Emeğin toplumsal gücünü kendi üretimi ve yeniden üretimine tabi kılar. Ölçülebilir değer olarak emek, başka bir deyişle kapitalist işin disiplini altına alınmış emek, kendini gerçekleştirme sürecindeki sermayenin başkalaşmış bir biçimidir.


Değer üretiminin toplumsal ilişkilerinin bütününü içererek doğrudan hayatın üretimine dönüştüğü, emeğin ölçülemez toplumsal gücü üzerindeki sermaye tahakkümünün giderek çıplaklaştığı bu koşullar altında, emeğin değerini belirleyen zamansal bir ölçüden bahsetmek artık imkansız. Ölçülebilir emeğe dayalı bir değer anlayışını merkeze alarak ücretli emek ve sermaye arasındaki çelişkiye odaklanan pratiklerin devrimci bir çatışmanın önünü açmasının maddi koşulları ortadan kalkmış bulunuyor. Emek ve değere dair ölçülebilirlik yerine emeğin ölçülemez toplumsal niteliği üzerinden yeniden geliştirilecek bir anlayış, emeğin özgürlük söyleminin ve pratiğinin yeniden kuruluşunu da beraberinde getirecektir. Emeğin hayatı üretebilme, alternatif bir toplumsallık yaratabilme gücünü sermaye karşısındaki politik gücü olarak örgütlemesini mümkün kılabilecek koşullar üzerine düşünmeye, kapitalist değer üretim biçiminin tahakkümü karşısında değer ve üretim kavramlarını bir özgürlük ve yaşam felsefesi üzerinden yeniden kurarak kendimizin kılmaya ihtiyacımız var. Umarız bu derleme, bu yeniden kuruluş içindeki tartışmalarda ön açıcı bir katkı olarak yerini bulur.

 

 

Conatus 4'ün PDF'si için TIKLAYIN


Emek Değer Teorisi - Diane Elson
Artı Değer ve Planlama: Kapital Okuması Üzerine Notlar - Raniero Panzieri
Sınıf ve Sınıflaştırma: Emeğe Karşı, Emeğin İçinde ve Ötesinde - John Holloway
Sınıf Mücadelesi ve İsçi Sınıfı: Meta Fetişizmi Sorunu - Simon Clarke
Marksizmin Darlaştırılması: Simon Clarke'in Yorumları Üzerine Bir Yorum - John Holloway
Maddiliği Geri Kazanmak: İşsizlik ve Emeğin Görünmeyen Öznelliği - Ana C. Dinerstein
İş Hl Temel Mesele! Yeni Bir Dünya için Yeni Bir Dil - Harry Cleaver
Dünyanın Maddi Olmayan Emekçileri: Sana ne öğüt versem?
Anti-Kapitalist Hareketlere Bakışta Değer Teorisinin Sunduğu Olanaklar ve Türkiye Örneği - Fuat Ercan & Şebnem Oğuz
Ret Stratejisi - Mario Tronti
Kut'ta ve Kienthal'de 1 Mayıs - Peter Linebaugh

Site İçi Arama