kriz teorisi ve öznellik


Kapitalizmin emeği ulusal sınırlar içinde disiplin altına aldığı emperyalizm döneminden, tüm dünya coğrafyası üzerindeki emeğin, küresel sermayenin tahakkümü altına alındığı yeni bir egemenlik işleyişine geçişin yarattığı krizlerden geçiyoruz. Egemenliğin ulus devlet temelli sınırları sermayenin çıkarlarının küreselleşmesi doğrultusunda çözülürken, güçler hiyerarşisinin yeniden kuruluşu, bir egemenlik ve temsiliyet krizi olarak yaşanıyor. Emeğin bu krizin yönetiminin iktidar ilişkilerini yıkıcı bir güç olarak nasıl konumlanabileceği sorusu, bugünün sınıflar mücadelesine içkin bir politik kriz teorisinin üretimi sorununu da beraberinde getiriyor. Bu sayıda kriz teorisinin, sermayenin diyalektik gelişiminin evrimine ya da bu gelişimin çelişkilerinin üreteceği krizlere bağlı bir sorun yerine, emeğin öznel gücünün politikliği açısından yeniden tanımlanabilmesinin önünü açabilecek farklı politik okumalara yer verdik. Sınıflar mücadelesi tarihi içinde üretilmiş paradigmaların kriz teorisi açısından işaret ettiği politik farkların konuşturulması temelinde, bugün emeğin sermayeyi doğrudan tehdit eden antagonist bir güç olarak nasıl yapılanabileceği sorusuna yüzümüzü döndük. Sermayenin emek üzerindeki tahakkümünün savaş ve açık zorla sürdürüldüğü günümüzde özgürlüğün izini sürenlere bir katkısı olması dileğiyle...

 

Conatus 5'in PDF'si için TIKLAYIN


Bir Sınıf Mücadelesi Teorisi Olarak Marx'ın Kriz Teorisi - Peter Bell ve Harry Cleaver
Sermayenin Küreselleşmesi, Kriz ve Sınıf Mücadelesi - Simon Clarke
Çürüme: Çöküş Teorisi mi Yoksa Teorinin Çöküşü mü? - Aufheben
Kriz Teorisi ve Kuruluş Problemi - Giacomo Marramao
Kapitalist Tahakküm ve İşçi Sınıfının Sabotajı - Antonio Negri
Sorun Aşırı Rekabet mi? - John Bellamy Foster
Rekabet ve Sınıf: Foster ve McNally?e Bir Yanıt - Robert Brenner
Kapitalizmin Politikası - Ellen M. Wood
Soyut Emeğin Krizi Biziz - John Holloway
İktidar ya da Karşı İktidar? Kriz Sonrası Arjantin?de Piquetero Hareketinin İkilemi - Ana C. Dinerstein
Zapatismo ve Toplumsal İlişki Olarak Küreselleşme - Massimo de Angelis

Site İçi Arama