devlet, egemenlik ve iktidar

 

Solun alet çantasında yerini alsın diye girişilmiş bir çabanın bedenidir Conatus çeviri dergisi. Kapitalizmin küresel tehdidi karşısında emeğin yoldaşlığı ve mücadelenin dünyalılaşmasının uzamını yaratmak için kendi sorularımızı oluşturmamız, bu soruları ve cevaplarımızın farklılığını paylaşmamız gerekiyor. Yeni kavramlara, yeni çözümlemelere ve yeni deneyimlere ihtiyacımız var... Ulus devlete dayalı egemenlik ilişkilerinin çözülerek yeni bir egemenlik biçiminin kuruluş sürecinin içinden geçiyoruz. En başta yanı başımızdaki coğrafyalarda savaşın artık neredeyse egemenliği kuran ve yeniden üreten bir işlevle siyasetin kendisine dönüşmesine karşı emeğin özgürlük mücadelesi nasıl şekillenecek? Bu sayıda, emeğin özgürlük mücadelesinin söyleminin uzamını da belirleyecek olan 21. yüzyılın egemenlik ve devlet teorisi üzerine bir tartışma zemini sunmaya çalıştık. Emeğin politikliğinin olumlanması temelinde, egemenlik, devlet ve iktidar kavramlarının eleştirel okumalarından bir derleme hazırladık...


 

 

Conatus 6'nın PDF'si için TIKLAYIN

 

 


Anarşi ve Bilimsel Komünizm - N. Buharin
Toplumsal Devrim ve Devlet - M. Bakunin
İşçi Sınıfının Ruhu - V. Yaraşır
Rusya Ekonominin Doğası - R. Dunayevskaya
Küresel Sermaye ve Ulus Devlet - J. Holloway
Neoliberalizm ve Sınıf İktidarının Restorasyonu - D. Harvey
Norm-aliteyle İlgili Sorun ya da Kalıcı Olağanüstü Hale İtiraz Etmek - M. Neocleous
Kapitalist Emperyal Devlet Teorisine Doğru - L. Panitch ve S. Gindin
Küreselleşme ve Demokrasi - M. Hardt ve A. Negri
İktidar Oluşumlarının Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Sermaye - F. Guattari
Dünya: 2003 Mayısında Yedi Düşünce ? Marcos
Arzu ve Haz - G. Deleuze
Hareket Olarak Vatandaşlık - F. Barchiesi
Küresel Neoliberal Sermaye, Yeni Enternasyonalizm ve Zapatistaların Sesi - M. De Angelis
İktidar ve Devlet - J. Holloway
Prusya Kralı ve Toplumsal Reform: Bir Prusyalı? Makalesi üzerine Eleştirel Notlar - K. Marx
Marx, Anarşizmin Teorisyeni - M. Rubel

 

TÜKENDİ!


Site İçi Arama