milliyetçilik ve ırkçılık

 

Devrimlerden günümüze uzanan neredeyse iki yüzyıl, ulus devlet egemenliklerinin kuruluşu ve egemenler arası savaşın acıları ve bedelleriyle belleklere kazınan bir ?aşırılıklar çağı? oldu. Emeğin ortak tarihi, yaşamı, belleği üstünden sınırlar geçirildi. Topraklar devletlere, üzerinde yaşayanlar uluslara, ırklara, halklara bölündü. Aşırılıklar çağından çıkan dünya şimdi yine bir egemenlik savaşıyla yeni bir çağa başlıyor. Sermayenin çıkarının küreselleşmesinin önünde, ulus devletin toprak temelli sınırları, ulusal sınırlar içindeki politik ve ekonomik tekeller, ulus devlet egemenlik işleyişinin güvencesi milliyetçilikler aşılması gereken engellere dönüştü. Küresel egemenler ile ulusal egemenler arasındaki bu savaş, milliyetçilikler üzerinden taraflaşmaları yeniden örgütlerken bu savaşta taraf olmamayı tercih edenler küresel sermayenin ırkçı egemenliğine karşı mücadele veriyor. Topraksızlar, güvencesizler, göçmenler, yoksullar, Zapatistalar, işsizler, yerliler? Emeğin ve sermayenin yeni bir mücadelesiyle belirlenecek yeni bir yüzyıl başlıyor.


Conatus, bu nedenle ve buna karşı, Anka kuşu misali, yeniden küllerinden doğuyor: Bugünü kontrol edenlere karşı geçmişi aydınlatmak, geçmişi kontrol edenlere karşı gelecek olma kudretiyle...

 

Conatus 7'nin PDF'si için TIKLAYIN

 

 

 

Demokrasi ve Ulus Devlet - R. Rocker
Hegemonyanın Kökleri - L.M. Pozo
Irkçılık, Milliyetçilik ve Biyo-politika - M. Kelly
Günümüz Avrupa?sında Irkçılık ve Siyaset - É . Balibar
Şarkiyatçılık ve Dünya Tarihi - E. Burke III
Egemenliğin Sapkın Sebati - A. Burke
Sykes-Picot Anlaşması 15-16 Mayıs 1916
İlerleme ve Ortak Bir Gelecek için Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile Ortaklık - Sea Island 9 Temmuz 2004
Dördüncü Dünya Savaşı - Subcomandante Marcos
Sınırlar, Vatandaşlık, Savaş, Sınıf: É . Balibar ve S. Mezzadra ile Söyleşi
Kaçma Hakkı - S. Mezzadra
Junius Broşürü ? Yedinci Bölüm - R. Luxemburg
Programımızda Ulusal Sorun - V.I. Lenin
Ulusal Kültürün Karşılıklı Temelleri ve Özgürlük Mücadelesi - F. Fanon

TÜKENDİ!

Site İçi Arama