avrupa birliği


Siyasetin aklının yeni bir küresel egemenlik işleyişine geçiş temelinde yeniden kurulduğu günümüzde, bütün güçler ve güç ilişkileri bu yeniden kuruluş sürecinin içinden yeniden şekilleniyor. Egemenliğin toprak temelli sınırları sermayenin çıkarının küreselleşmesi doğrultusunda çözülürken, küresel egemenlik işleyişinin yeni sınırları bütün bir dünya coğrafyası üzerindeki işçileri, yoksulları, göçmenleri, yerlileri, işsizleri disiplin ve denetim altına alacak esneklikte daha da güçlendiriliyor. Küresel sermayenin bedeninin üretimi ve yeniden üretiminin zorunlulukları, aynı zamanda toplumsallığımızın üretken ve yaratıcı gücü üzerindeki sömürü ve tahakkümün sınırları. Sermaye emeğin üretken kolektif etkinliğine zorunludur.


Emeğin kendini değerli kılmasının maddi koşullarına el koyarak emeği mülksüzleştirir ve kendi egemenlik işleyişinin öznesi haline getirerek tahakküm altına alır. Sermayenin egemenlik işleyişinin yeniden kuruluş süreçleri, emeğin tahakküm altına alınmasının siyasal ve toplumsal koşullarının yeniden örgütlenmesinden bağımsızlaştırılarak okunamaz. Toplumsal hayatın ve ilişkilerin bütününün sermayeleştirilerek küresel egemenlik işleyişinin normlarına ve biçimlerine göre yeniden düzenlendiği bu tarihsel koşullarda, emeğin kurulan değil kurucu bir özne olarak kendi toplumsallığını yaratması; kendini gerçekleştirebileceği maddi koşullarla özgürce buluşmasıyla olanaklı. Bu koşullarla buluşmayı geleceğe atfetmek yerine bugünün çatışkısı olarak kurabiliriz. Kendi emeğimiz, eylemimiz ve kolektifliğimiz üzerindeki egemenliğimizi bugünden kurabiliriz. AB'nin küresel egemenlik işleyişinin yeni biçimlerine göre kendini yeniden yapılandırma sürecinde görünmez kılınan emek cephesini karşıdan kuruculukla yeniden güce dönüştürebiliriz.

 

Conatus 3'ün PDF'si için TIKLAYIN

 

Werner Bonefeld: Avrupa, Piyasa ve Demokrasinin Dönüşümü
Étienne Balibar: Avrupa’nın Sınırlarında
Auotonomedia: Yeni Avrupa
Sandro Mezzadra: Hareket Halindeki Vatandaşlık
Ernest Mandel: Uluslararası Kapitalizm ve “Ulusüstülük”
Graham Taylor ve Andy Mathers: Avrupa’nın Birleşme Sürecinin Politikası: Oluşum Halindeki Avrupa Emek Hareketi
Aufheben: Sosyal Demokrasinin Geri Çekilişi: İngiltere’de İşin Yeniden Dayatılması ve Sosyal Avrupa
Alex Foti ile Röportaj: Güvencesizlik ve Yeni/Avrupalı Kimlik
Avrupalı Güvencesizlerin Middlesex Deklerasyonu
Andreas Bieler: Avrupa’nın Engebeli Yolu Avusturya’nın Avrupa Topluluğu’na Başvuru Süreci: Ulusal Kurumların Sınırlamaları İçindeki Toplumsal Güçler
Jürgen Habermas: Avrupa’nın Niçin Bir Anayasaya İhtiyacı Var?
I.M.I: Bu Avrupa Anayasasını Reddediyoruz.
Jürgen Wagner: Neoliberal Küreselleşme ve Avrupa Birliği’nin Militaristleşmesi
Ana Palacio Vallelersundi: Barselona Süreci: Avrupa-Akdeniz Kuzey-Güney Ortaklığı
Slavoj Zizek: Liberal Waterloo (Ya da, Nihayet Washington’dan İyi Haberler!)
Ernst Bloch: Hitler’in Gücü
Noir Desir: Avrupa S

Site İçi Arama