Her Şeyi İstiyoruz

Nanni Balestrini

Basım tarihi: 2012
Sayfa Sayısı:
184
ISBN: 978-975-6056-43-1
Çeviren: Ufuk Soyer, Deniz Erenuluğ Bovo

“Kapı önlerinde yapılan toplantılarda işçiler, bu boktan hayatı yaşamanın doğru olmadığını
söylüyorlardı: Ürettiğimiz her mal, tüm zenginlik bizim. Artık yeter! Artık bizler de mal gibi
satılmaya devam edemeyiz. Her şeyi istiyoruz! Tüm zenginliği, tüm yetkiyi. Ve çalışmak
istemiyoruz. Bizim çalışmakla ne alakamız var. Artık iş veya patronlar kötü oldukları için
değil, var oldukları için mücadele ediyoruz!”

Nanni Balestrini İtalyan bir deneysel şair ve görsel sanatçıdır. 1968’de İtalyan İşçilerin Gücü
(Potero Operaio) grubunun kurucularından biri olan Balestrini, Otonomist Marksist hareketin
hem bir öznesi hem gözlemcisi, hem de edebiyatla yaşananları iç içe geçirerek bu tarihin bir
aktarıcısıdır.
Her Şeyi İstiyoruz kitabı Balestrini’nin 1970’de kaleme aldığı ilk romanıdır. Bu roman FIAT
fabrikasında gerçekleşen uzun direnişi ve mücadeleyi, İtalya’nın Güney kesiminden Kuzey’e
göç etmiş bir işçinin ağzından anlatır. Fakat bu işçinin anlattıkları Balestrini’nin kaleminden
geçerken farklı, renkli ve polifonik bir şiirsellikle yeniden düzenlenmiş ve sözcükler adeta
fabrikanın bantlarının işleyişinin ve yaşanan olayların dinamikliğinin ritmiyle yan yana
dizilmiştir. Kitabın dili, içeriğiyle paralel akar. Aynı dalgalanmalar, girdaplar, kesintiler, hız
ve tempo romanın şiirsel yapısıyla okura da yaşatılır.
Güneyli bir gencin Kuzey’e göçü, şehre ayak uydurma çabası, proleterleşme süreci ve
en sonunda kendisini işi reddetmeye ve isyana sürükleyen olaylar romanda, yer yer bu
duyguların ritmini yansıtırcasına hızlı ve yorucu bir yoğunlukla anlatılır bize. Franco
Berardi’nin dediği gibi Balestrini’nin çalışmalarında sözcükler, hakikatten çekip alınan temel
taşlarından başka bir şey değildir.
Tüm bu dil oyunlarının yanı sıra Otonomist Marksist hareketin önemli tarihsel uğraklarından
biri olarak kabul edilen FIAT fabrikası mücadelesi de en ince ayrıntılarına dek yazarın
kaleminden kaçmamıştır. Tıpkı bugün olduğu gibi o gün de kapitalist işin insanı nasıl
hiçleştirdiği ve öldürdüğü çarpıcı bir biçimde gösterilir. Bu bağlamda kitabın en önemli
iddiası belki de, insanın ve isyanın, işin özgürleştirilmesinde değil işten özgürleşmede var
olabileceği ve yeşerebileceğidir.


Bu Kitapla İlgili Yazılanlar:

“Evet… Hem de Her Şeyi” Ayça Yılmaz'ın yazısı için TIKLAYIN!

“Daha İyi Bir Ücret Değil Her Şeyi İstiyoruz!” Emre Tansu Keten'in yazısı için TIKLAYIN!

Site İçi Arama