İstisna Hali

Giorgio Agamben

Basım tarihi: 2006
Sayfa Sayısı:
120
ISBN: 978-975-6056-05-3
İtalyancadan Çeviren: Kemal Atakay
Verona Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Giorgio Agamben, İstisna Hali kitabını Bush’un emriyle Irak’ın işgal edilmesinden sonra yazar. Bu işgalin gerçekleşmesinden yola çıkarak, Batı siyasal pratiğinde demokrasi ile totalitarizm arasındaki ince çizginin, Antik Yunan’dan Roma İmparatorluğu’na oradan da Nazizme ve günümüze  değin uzanan, tarihsel gelişiminin izlerini sürer. Temel sorusu “Siyasal olarak hareket etmek ne demektir?” sorusudur. Bu soruya yanıt ararken, “kamu hukuku” ile “siyasal olgu” ve “hukuk düzeni” ile “yaşam” arasındaki ara bölgeyi inceler. İstisna hali kavramı tam da bu ara bölgenin tanımlanması anlamında önemlidir.
Agamben’e göre istisna hali kavramı, siyasal belirsizlik veya nedeni her ne olursa olsun bir kriz durumunda, siyasal düzenin devamının sağlanması adına hukukun kendini askıya almasıdır. Burada Agamben için önemli olan, istisna halini tanımlayan ve uygulayan gücün meşruiyetini nereden aldığı meselesidir. Bu anlamıyla, zorunluluk,  hukuki veya siyasal boşluk, kriz ve belirsizlik kavramlarını masaya yatırarak bu kavramların istisna hali ile olan  ilişkisini, bu ilişkinin Batı siyasal tarihinde geçirdiği değişimi araştırır. Araştırması sırasında özellikle üzerinde durduğu kuramcılar, hukuk ve şiddetin kaynağı ve uygulanması anlamında iki farklı çizginin temsilcisi olarak gördüğü Carl Schmitt ve Walter Benjamin’dir.
Agamben’in temel derdi, istisna halinin, yani krizle veya belirsizlikle kesintiye uğrayan toplumsal işleyişin devamını sağlamaya yönelik yasasızlık veya boşluk halinin, günümüzde artık sürekli bir hal almış, yani yasasızlığın veya boşluğun artık normal bir durum haline gelmiş olmasıdır. İstisna halini tanımlayan bir  nitelik olarak yasasızlığın-hukuk dışılığın bir yasaya ve hukuka dönüşmüş olması, Agamben’e göre günümüzde Devletin ve hukukun meşruiyet zeminini belirleyen güç ilişkilerini ve bu güç ilişkilerinin etkileşimlerini yeniden okumayı gerektirir.

Site İçi Arama