Moleküler Devrim, Félix Guattari

Foucault Üzerine Dersler II, 1985-86, İktidar, Gilles Deleuze

Anti-Ödipus ve Bin Yayla Üzerine Dersler, 1971-1979, Gilles Deleuze

Arzu, Chantal Jaguet

İşçiler ve Sermaye, Mario Tronti

Ayaklanmalar, Modern Devlet ve Kurucu Güç, Antonio Negri

Hegel’den Nietzsche’ye, Karl Löwith

Hegel'in Gözyaşları, Olivia Blanchi

Michel Foucault'nun Hümanizmi, Didier Ottaviani

Dünyayı Yeniden Büyülemek, Silvia Federici

Jacques Lacan: Feminist bir Giriş, Elizabeth Grosz

Psikanaliz ve Bilinçdışı, D. H. Lawrence

The Ha-Ha, Jennifer Dawson

Tekanlamlılık, derleme

Deleuze Sözlüğü, Robert Sasso, Arnaud Villani

Yaratıkların Bilgeliği, Charles Augustus Strong

Chaosmosis, Félix Guattari

Etiğin İçkin Kavranışı, derleme

Yamyam Metafiziği, E. Viverios de Castro

Speculum of the Other Woman, Luce Irigaray

The Sex Which Is Not One, Luce Irigaray

Sister Outsider, Audre Lorde

Spinoza'da Birey ve Topluluk, Alexandre MatheronSite İçi Arama