Küreselleşme Çağında Para ve Sınıf Mücadelesi

John Holloway, Werner Bonefeld

Basım tarihi: Ekim 2007
Sayfa Sayısı:
284
ISBN: 978-975-6056-16-5
İngilizceden çeviren: Münevver Çelik, A. Rıza Güngen, Cumhur Atay, A. Serkan Mercan

 

 

Werner Bonefeld ve John Holloway'in bu kitabı, küresel serbest piyasa ekonomisinin kuruluş sürecinin içinde para politikalarını ve uluslararası kurumlar aracılığı ile düzenlenen borçlanma sistemini ele alıyor. Keynesçiliğin çöküşünden ve Altın Standartı'nın terk edilmesinden sonra yaşanan yeni sermaye birikim sürecinde borçlanmaya dayalı artı-değer üretme pratiklerini inceliyor. Kitabın temel vurgusu, 1970'lerde girdiği krizden serbest para politikaları ve borçlanma yoluyla çıkmaya çalışan sermayenin, aslında bu yolla daha da batağa saplanacağı yönünde.

Çünkü yazarlara göre, kriz aslında sermayenin yeniden üretiminin güvence altına alınamaması ile ilgili ve bu da sermayenin emeği kendisine tabi kılmakta yaşadığı güçlükten kaynaklanıyor. Yani sermaye bugünkü krizini çözmek için, serbest para politikaları ve borçlanma yoluyla emeğin gelecekte yaratacağı artı-değere el koymaya çalışıyor. Kitabın yazarları bu perspektiften yola çıkarak, yeni sermaye birikim süreci içindeki sınıflaştırma pratiklerini anlamaya ve emeğin isyanlarının sermayeyi krize sokma olanaklarını araştırmaya yöneliyor. Bu anlamıyla kitap, sermayenin krizlerini sınıf mücadelesi ile ilişkilendirerek, sermayenin nesnel gelişme yasalarının dışına çıkarıp öznellik zemininde ele aldığı için, emek cephesinin özgürleşme pratiğinde sermayeden bağımsız kuruculuğun olanakları üzerine düşünmenin önünü açıyor.

İçindekiler:
Önsöz
Para ve Sınıf Mücadelesi
Werner Bonefeld ve John Holloway
Çev. Münevver Çelik
Gayya Kuyusu Açılıyor:
Keynesçiliğin Yükselişi ve Düşüşü

John Holloway
Çev. A. Rıza Güngen
Parasalcılık ve Kriz
Werner Bonefeld
Çev. A. Rıza Güngen
Küreselleşme ve İnsani Gelişim
Werner Bonefeld
Çev. A. Serkan Mercan
Küresel Sermaye ve Ulusal Devlet
John Holloway
Çev. A. Serkan Mercan
Toplumsal Kuruluş ve Küreselleşme Hayaleti
Werner Bonefeld
Çev. Cumhur Atay
Para, Eşitlik ve Sömürü:
Marx’ın Para’yı Ele Alışının Bir Yorumu

Werner Bonefeld
Çev. Cumhur Atay
Zapata Wall Street’te
John Holloway
Çev. A. Serkan Mercan
Devlet ve Sermaye: Politiğin Eleştirisi Üzerine
Werner Bonefeld
Çev. Cumhur Atay

Site İçi Arama