Bizim Gibi Komünistler

Felix Guattari, Antonio Negri

Basım tarihi: Haziran 2006
Sayfa Sayısı:
97
ISBN: 975605606-1
İngilizceden çevirenler:
İlkay Sümer, Mustafa Erata, Barış Özçorlu

 

 

 

Bizim Gibi Komünistler kitabı, Antonio Negri'nin hapiste olduğu yıllar içerisinde, Félix Guattari ile yaptığı tartışmaların bir ürünüdür. Hapisliğin ardından birlikte kaleme aldıkları bu kitap, geçmiş deneyimlerin içinden geçen bir okuma yaparak, komünist programın sürekliliğini ve devrimci bir pratiğin olanaklılığını sorgular. Komünizmin öldüğünü söyleyenlere, kolektif ve devrimci öznellikler üzerine kurulu olan bir komünizmin hl olanaklı olduğunu ve yeni kolektif ve üretken öznelerin, öncelikle kapitalist devlet modelinden ve tüm ardıllarından radikal bir kopuşu sağlaması gerektiğinin altını çizer. Bizim Gibi Komünistler, başka bir şekilde düşünmeye ve yaşamaya küçük de olsa bir katkıdır.<

 

İçindekiler:
Sunuş
Giriş
68’de Başlayan Devrim
70’lerin Tepkisi: “Gelecek Yok”
Devrim Sürüyor
Yeni İttifak
Başka Bir Şekilde Düşünmek ve Yaşamak
Ek

Site İçi Arama