Avrupa ve İmparatorluk

Kurucu Bir Süreç Üzerine Düşünceler

Antonio Negri

Basım tarihi: Ağustos 2006
Sayfa Sayısı: 158
ISBN: 975605607-X
İtalyancadan çeviren: Kemal Atakay

 

 


Avrupa üzerine ya da Avrupa Birliği sürecinin çeşitli yönleri üzerine olan yazılardan oluşan bu kitap, 1990'lı yılların ikinci yarısından başlayarak kaleme alınmıştır. Oldukça farklı nitelikte olan yazılar, kimi zaman çözümlemeler ya da çeşitli vesilelerle görüş bildirmeler ve Kosova Savaşı, İkinci Irak Savaşı, Avrupa Birliği?nin kurulmasına ilişkin çeşitli aşamalar, Sovyetler Birliği'nin dağılışından beri izleme olanağını bulduğum Fransa ve İtalya arasındaki politik tartışmalar gibi belirli olaylara bağlı düşünceleri içermekte. Buradaki düşünmenin, değişik anlarında, dengesizlikler, kararsızlıklar, gidiş gelişler içerdiği fark edilecektir: Komünist hareket içinde mücadele edenler için Avrupa'ya geri dönmek kolay olmamıştır.

Avrupa'ya küresel hareket aracılığıyla, ancak Seattle'dan sonra dönebildik. Belki de Avrupa söyleminin kuruluşunun her aşamasından geçtiğim için, hem komünist, hem de Avrupalı federalist olmanın nasıl reddedilebileceğini artık anlayamadığım bir gerçek. Avrupa, kurtuluş tarihinin içinde daha önce harekete geçmiş olan güçlü öznellikleri küreselleşmenin içinde yeniden devreye sokmak ve hem siyasal alanın, hem demokratik düzenlemelerin yenilenmesini önermek için ilginç bir fırsattır.

İçindekiler:
Önsöz
İmparatorluğa Karşı (1995)
Siyasal Alan Krizi (1995)
Birleşmiş Avrupa, Yeni Avrupa Proletaryasının Çıkarınadır (1998)
Avrupa, Avrupa (1998)
Hava Durumu ile Reklamlar Arasında (1999)
Avrupa, İmparatorluğun Uyrukları İçin Bir Şaka (1999)
Italy/Europe (2000)
Karşı-İmparatorluk Saldırıya Geçiyor (2000)
Avrupa, Bilinmeyen Nesne (2000)
Avrupa İçin Siyasal Stratejiler: Avrupa Gerekli, Ama Olanaklı mı? (2002)
Savaş Düzeni (2002)
Mutlak Demokrasi Kıtası (2003)
Cacciari Paradoksu (2003)Massimo Cacciari’nin Kitabı Üzerine Değerlendirme
Yok Olan Aracılık (2003)
Etienne Balibar’ın Kitabı Üzerine Değerlendirme
Küresel Çerçevede Avrupa Birliği’nin Yönetimi ve Dış Politikası (2003)
Ek
Mounier’nin Avrupa İnanç Bildirgesi (1955)
Yazılar Kaynakçası
Dizin

Site İçi Arama