İmparatorluktaki Hareketler

Antonio Negri

Basım tarihi: Ekim 2006
Sayfa Sayısı: 297
ISBN: 975605611-8
İtalyancadan çeviren: Kemal Atakay

İmparatorluktaki Hareketler, yeni bir egemenlik biçimi olarak İmparatorluğun çatışkılı kuruluş sürecini açığa çıkaran Irak Savaşı'nın başladığı o "yazgısal" yıl içinde, Negri?nin dünyanın farklı yerlerinde yaptığı konuşmalardan oluşuyor. İmparatorluk ile onun bağrında büyüyen ve ona karşı koyan öznellikler olarak Çokluk arasındaki ilişkiye dair temaların genişletildiği ve daha da derinleştirildiği bu yazılar, Negri'nin, gerçekliğin eleştirel tanımlanmasının ötesinde, komünizmi güncel bir alternatif ve eğilim olarak canlandıran devrimci bir söylemin kuruluşu için yaptığı araştırmaları ve önerileri içeriyor.İçindekiler

Önsöz
BİRİNCİ BÖLÜM
İmparatorluk ve Ötesi


İmparatorluk ve Ötesi, Açmazlar ve Çelişkiler
İmparatorluğun Temel İlkeleri Nelerdir?
İmparatorluktaki Önemli Geçişler
İmparatorluk ve Savaş
İmparatorlukta Yeni Aristokratik Oluşuma Doğru Gerilimler ve İtici Güçler
İmparatorlukta Ütopyalar ve Direniş
İmparatorluk ve Yurttaşlık
Emperyal Geçişi Yaşamak – Mücadele Etmek İçin
Direniş ve Çokluk
Canavarımsı Çokluk
Çokluk, Utopia Station
Savaş ve Barış
İmparatorluk Çağı ve Çokluklar Zamanında Sanat ve Kültür
Marx/İmparatorluk-Emperyalizm


İKİNCİ BÖLÜM
Avrupa: Bir Mücadele Fırsatı


Avrupa ve İmparatorluk: Temalar ve Sorunlar
İmparatorlukta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri
Evrenselcilik ile Ulusal Farklılıklar Arasında Avrupa. Olanaklı Bir Avrupa mı?
Bin Bir Avrupa Sorunu
Avrupa Birliği’nde Dış Politikanın Yönetimi Üzerine Gözlemler


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Post-sosyalist Politika


Neoliberalizme Toplumsal Alternatifler
İmparatorlukta Post-sosyalist Bir Politika
İmparatorluğun Yeni Aşaması
Şehir Demokrasisi
Yeni Bir Refah Devleti İçin


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Postmodern İmparatorlukta Siyaset Felsefesi


Postmodernlik ve Özgürlük
İçkinliğin Komünizmi
Biyo-İktidar ve Öznellik
Çokluk ve Biyo-İktidar
İmparatorluk ve Savaş
Siyaset Sözlüğünde Reforma Gidelim!
General Intellect’in Biyopolitikası
Old Europe Felsefesi
Oyuncu ve Seyirci. Maddi Olmayan Emek, Kamu Hizmeti, Entelektüel Elbirliği, Ortak Olanın Kurulması
Gerçek Zaman ve Sömürünün Zamanı
Yeni Bir Foucault
Postmodernlik mi, Çağdaşlık mı?

Site İçi Arama