Yeniden Lenin

S. Budgen, S. Zizek, S. Kouvelakis

Basım tarihi: Ocak 2011
Sayfa Sayısı: 383
ISBN: 978-975-6056-34-9
Çeviri: Cumhur Atay

 

 


Yeniden Lenin, dünyanın önde gelen Marksist yazarlarının Vladimir Lenin'in önemine yeniden ilgi gösterilmesi için yaptıkları kolektif bir çağrı niteliği taşır. Bu yazarlar için “Lenin” eski dogmatik kesinliğin nostaljik adı değildir. Tam tersine, kitabın editörlerinin deyişiyle, günümüz için geri kazanılmak istenen Lenin, oluşum halindeki Lenin’dir. Kendini eski referans noktalarının yararsızlığının kanıtlandığı yeni bir yıkıcı dönemin içinde bulan ve böylece Marksizmi yeniden icat etmek zorunda kalan Lenin’dir. Dolayısıyla Lenin’e bir mezarı ziyaret eder gibi bir geri dönüş yeterli değildir. Asıl mesele, onu yeniden getirmek, onun sağladığı itkiyi bugünün düşüncesine geri kazandırmaktır.

Lenin’e böyle bir dönüş “ne eski güzel devrimci zamanları nostaljik şekilde tekrar canlandırmayı ne de eski programın yeni koşullara oportünist-pragmatik bir biçimde uyarlanması”nı hedefler. Bu dönüş, daha ziyade, küresel kapitalizmin tek seçenek ve liberal-demokratik sistemin de toplumun ideal siyasi örgütlenmesi olarak görüldüğü mevcut koşullarda, devrimci projeyi yeniden icat etme biçimindeki “Leninist” tavrı tekrarlamayı içerir. Böyle bir proje, “hakikate dayalı eyleme bağlılığı ve bu eylemden çıkan sonuçları üstlenmesi itibariyle Leninist” olacaktır. Nitekim Yeniden Lenin’in iddiası, hakikat ve partizanlığın, çoğu zaman öne sürüldüğünün aksine, birbirlerini kesinlikle dışlamadığıdır. Tam tersi, günümüzde hakikat ancak tam manasıyla partizan bir konumdan ifade edilebilir.

İçindekiler:
Bir, Kendisini İki’ye Böler Alain Badiou
Yirmi Birinci Yüzyılda Leninizm? Lenin, Weber ve Sorumluluk Siyaseti Alex Callinicos
Postmodern Çağda Lenin Terry Eagleton
Lenin ve Revizyonizm Fredric Jameson
Günümüz için Leninist Bir Tavır: Popülist Ayartmaya Karşı Slavoj Zizek
Lenin ve Diyalektiğin Yolu Savas Michael-Matsas
Felsefede ve Dünya Siyasetinde Diyalektiğin Yeniden Keşfi ve Sürekliliği Kevin B. Anderson
“Sıçramalar! Sıçramalar! Sıçramalar!” Daniel Bensaïd
Hegel Okuru Olarak Lenin: Lenin’in Hegel’in Mantık Bilimi Üzerine Defterlerinin Bir Okuması için Hipotezler Stathis Kouvelakis
Siyasette Savaşın Belirlediği Felsefi Uğrak: Lenin 1914-16 Étienne Balibar
Emperyalizmden Küreselleşmeye Georges Labica
Lenin ve Herrenvolk Demokrasisi Domenico Losurdo
Lenin ve Parti, 1902-Kasım 1917 Sylvain Lazarus
Haklı Lenin ya da Geri Dönüştürülmemiş Marksizm Jean-Jacques Lecercle
Lenin ve Büyük Uyanış Lars T. Lih
“Ne Yapmalı?” ile Bugün Ne Yapmalı? ya da Daha Doğrusu: Genel Zekânın Bedeni Antonio Negri
Lenin ve Hegemonya: 1905 Devriminde Sovyetler, İşçi Sınıfı ve Parti Alan Shandro

Site İçi Arama