Kapitalizmde Çatlaklar Yaratmak

John Holloway


Basım tarihi: Mart 2011
Sayfa Sayısı:
342
ISBN: 978-975-6056-35-6
Çeviren: Eylem Canaslan / Sinem Özer/ Bülent Doğan / Barış Özçorlu"Bu kitap, yanlış yönde yürüyen insanlarla ilgilidir. Bu insanlar yanlış yönde yürümektedirler; çünkü para ve kâr üzerine kurulu bir topluma kapılıp gitmek istemezler; çünkü kapitalizmin dünyayı perişan etmekte olduğunu öyle ya da böyle görürler. Bu yüzden de, milyonlarca farklı tarzda, şunu söylerler: 'Hayır, kapitalizmi izlemeyi reddediyoruz, farklı bir yoldan gideceğiz, yaşamlarımızı farklı bir tarzla biçimlendireceğiz, daha farklı toplumsal ilişkiler kuracağız, henüz var olmayan dünyayı burada ve şimdi yaratacağız.' Aptallar, uyumsuzlar, çılgınlar, yani bizim gibi insanlar. Peki, bu insanlar (bizler) acınası ya da gülünesi haldeler mi (halde miyiz); yel değirmenleriyle dövüşen Don Kişotlar mıyız, kafamızı beton bir duvara vura vura ölüp gitmeye mahkûm muyuz? Yoksa yeni bir şafak sökümünün habercileri miyiz, kapitalist tahakkümün yüzeyinde çatlaklar mı yaratıyoruz, içinden yeni bir dünyanın filizleneceği boşluklar mı açıyoruz? İşte bunlar, elinizdeki kitabın sorularıdır." J.H.


İçindekiler:
TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ

BÖLÜM I
Parçalamak
1 Parçalamak. Parçalamak istiyoruz. Farklı bir dünya yaratmak istiyoruz. Hemen şimdi. Hiçbir şey bu kadar ortak, bu kadar açık değil. Hiçbir şey bu kadar kolay değil. Ve hiçbir şey bu kadar zor değil.
2 Yöntemimiz çatlak yaratma yöntemidir.
3 Artık yeni bir mücadelenin yeni dilini öğrenme zamanıdır.

BÖLÜM II
Çatlaklar: Onurun Anti-Politikası
4 Çatlaklar bir Hayır ile başlar; buradan da bir onur, bir olumsuzlama-ve-yaratma filiz verir.
5 Çatlak, farklı türde bir eyleyiş ortaya koyduğumuz bir uzam ya da uğrağın mükemmel bir sıradanlıkla yaratılmasıdır.
6 Çatlaklar boyutları da, boyutluluğu da parçalar.
7 Çatlaklar onurun anti-politikasında yapılan keşiflerdir.

BÖLÜM III
Olanaksızlığın Kıyısındaki Çatlaklar
8 Onur, yıkımın dünyasına karşı silahımızdır.
9 Çatlaklar, kapitalizmin toplumsal sentezi ile çatışır.
10 Çatlaklar, olanaksızlığın kıyısında var olur, ama gerçekten var olur. Hareket ederek var olur: Onur, hızlı bir danstır.

BÖLÜM IV
Emeğin İkili Niteliği
11 Çatlaklar, bir eyleyiş biçiminin başka bir eyleyiş biçimine isyanı, eyleyişin emeğe isyanıdır.
12 Eyleyişin emek biçiminde soyutlanışı kapitalizmin örülmesidir.
13 Eyleyişin emek biçiminde soyutlanması, kapitalizmin toplumsal sentezini, yani ilksel birikimi yaratan tarihsel bir dönüşüm sürecidir.

BÖLÜM V
Soyut Emek: Büyük Çitleme
14 Soyut emek, hem bedenlerimizi hem zihinlerimizi çitler.
15 Eyleyişin emek biçiminde soyutlanması bir kişileştirme sürecidir, karakter maskelerinin yaratılması ve işçi sınıfının oluşmasıdır.
16 Eyleyişin emek biçiminde soyutlanması, erkek emekçinin yaratılması ve cinselliğin iki biçimli hale getirilmesidir.
17 Eyleyişin emek biçiminde soyutlanması, doğanın nesne olarak kuruluşudur.
18 Eyleyişin emek biçiminde soyutlanması, eyleme gücümüzün dışsallaşması ve yurttaş, politika ve devletin yaratılmasıdır.
19 Eyleyişin emek biçiminde soyutlanışı, zamanın homojenleştirilmesidir.
20 Eyleyişin emek biçiminde soyutlanışı, bütünlüğün yaratılışıdır.
21 Soyut emek hükmeder: eyleyişin emek biçiminde soyutlanışı, emek sömürüsünün idame ettiği kaynaştırıcı ve yasaya-bağlı bütünlüğün yaratılışıdır.
22 Emek hareketi, soyut emek hareketidir.

BÖLÜM VI
Soyut Emeğin Krizi
23 Soyutlama yalnızca geçmiş değil, aynı zamanda şimdiki süreçtir.
24 Somut eyleyiş soyut emekten taşar: Soyut emeğin içinde-karşısında-ötesinde var olur.
25 Eyleyiş soyut emeğin krizidir.
26 Eyleyişin emeğe karşı atılımı bizi yeni bir mücadele dünyasının ortasına fırlatır.

BÖLÜM VII
Emeğe Karşı Eyleyiş: Çatlaklar Açan Devrimin Melodileri
27 Eyleyiş Bütünlüğü, Sentezi ve Değeri Çözer.
28 Eyleyiş karakter maskelerine karşı, mulier abscondita'nın hareketidir. Bizler mulier abscondita'yız.
29 Eyleyiş zamanın homojenleştirilmesini çözer.

BÖLÜM VIII
Doğum Vakti mi?
30 Biz üretici güçleriz: Gücümüz eyleyişin gücüdür.
31 Kapitalizmin krizi biziz, biz uygunsuzlar - eyleme gücümüzden başka bir dünyanın atılımı taşıyor belki de.
32 Kapitalizmi üretmeyi bırak.


Bu Kitapla İlgili Yazılanlar:


"Başka bir çatlak yaratmak mümkün" Ümit Özger'in kaleminden TIKLAYIN!

“Her İsyan Kapitalizmde Çatlaklar Yaratır – J. Holloway’le Röportaj” Onur Erem, Cenk Alaçam yazısı için TIKLAYIN!

“Devrim Cesaretle Yürümektir” Mete Kızık’ın yazısı için TIKLAYIN!

“John Holloway Türkiye’de” yazısı için TIKLAYIN!

“Kapitalizmde Çatlaklar Yaratmak – J. Holloway’le Söyleşi – 16. İzmir Kitap Fuarı” yazısı için TIKLAYIN!

“Paranın Egemenliğine Karşı Öfke – J. Holloway’le Söyleşi – Boğaziçi Üniversitesi” yazısı için TIKLAYIN!

Site İçi Arama