top of page

OTONOM YAYINCILIK

WEB SİTEMİZDE YER ALAN ZORUNLU ÇEREZLER ARACILIĞI İLE VERİLERE ULAŞMAYA DAİR

AYDINLATMA VE GİZLİLİK METNİ

KİMLİĞİMİZ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında MELİS İNAN OTONOM YAYINCILIK tarafından hazırlanmıştır. WEB sitemiz: http://www.otonomyayincilik.com/.

VERİLERİNİZE ULAŞMA MAKSADIMIZ

 

İşbu Aydınlatma ve Gizlilik Metnine konu verilere; çerez politikamızda yer alan çerezler aracılığı ile; web sitemizin çalışması (Zorunlu Çerezler) maksadıyla ulaşılmaktadır. Toplanan veriler; aşağıda yer alan “Verilerinizin Mahiyeti, Aktarımı ve Paylaşımı” başlığında açıklandığı üzere gerçek kişilerle doğrudan bağlanabilir nitelikte değildir.

 

 

VERİLERİNİZE ULAŞMA SEBEBİMİZ

 

Zorunlu Çerezler aracılığı ile sitemizi ziyaretinizi mümkün kılmak üzere, hizmetin sunulabilmesi için gerekli olması sebebiyle birtakım verilere ulaşılmaktadır. Bu veriler aşağıda sayılmıştır. Ulaşılan veriler ile kimlik eşleştirmesi yapılmamaktadır.

 

 

VERİLERİNİZİN MAHİYETİ, AKTARIMI VE PAYLAŞIMI

 

Çerezler aracılığı ile ulaşılan verilere bizim dışımızda, yalnızca site sağlayıcımız WIX tarafından ulaşılabilir. Bu durum çerez politikamızda yer alan Zorunlu Çerezler aracılığı ile gerçekleştirilir. WEB sitemizin çalışması için gerekli ve asgari çerezlerin devre dışı bırakılması Çerez Politikamız uyarınca mümkün değildir.

WEB sitemizin ziyaret edilmesi sırasında yalnızca aşağıdaki verilere ulaşılır:

  1. Sitemize erişim hangi aygıt tipi (mobil, bilgisayar ve benzeri aygıtlar) kullanılarak sağlanmaktadır,

  2. Sitemize erişim hangi kaynaktan (twitter, facebook ve benzeri kaynaklarda yer alan linkler aracılığı ile) sağlanmaktadır,

  3. Sitemize erişim sonrası hangi alt-bağlantılara erişilmektedir.

Toplanan veriler ziyaretçi kimliği ile eşlenmez. Sitemizde kimlik eşleştirme teknikleri kullanılmamaktadır. Başka bir ifade ile ziyaretçi kimliğine erişmemizi sağlayan herhangi bir veri toplanmadığından yukarıda yer alan üç veriye de kimliksiz olarak ulaşırız. Bu noktada toplanan veriler de gerçek kişilerle doğrudan bağlanabilir nitelikte olmadığından toplanan ziyaretçi verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değildir.  

 

 

VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

 

Çerezler tarayıcı ve cihazlarınızdan farklı sürelerde ortadan kalkar. Süreler ya da kullanım ömürleri çerezin tipine göre değişkenlik arz eder. Bu noktada iki tip çerez vardır. Bu çerez tiplerinden ilki Kalıcı Çerezler’dir, web sitemizi ilk ziyaretinizde oluşturulur ve siz cihazınızdan silene kadar cihazınızda kalır. İkinci tip çerezler ise Geçici Çerezler’dir. Oturum Çerezleri de denir. Bu çerezler sitemizden ayrılmanız ile birlikte tarayıcı ve cihazlarınızdan silinir.  Çerezleri silme yöntemlerine dair bilgiye ve imha sürelerine Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

 

 

BİZE ULAŞIN

Verilerinize ilişkin haklarınız Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11. Maddesinde sayılıdır. Bu haklarınıza işbu aydınlatma metninin ekindeki listeden ulaşabilirsiniz. Bu haklarınız kapsamındaki tüm taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre FİRUZAĞA MAH. ÇUKURCUMA CAD. YAZICI ÇIKMAZI NO:2, 34433, BEYOĞLU/İSTANBUL adresine veya iletisim@otonomyayincilik.com mail adresimize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvuru ve talepleriniz talebin niteliği ile ilişkili olarak 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılır. Bu süreyi aşan durumlarda aşma nedenleri ve gecikmeye yol açan haklı sebeplerimiz bu süre içinde tarafınıza bildirilir. İşlem maliyetlerinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirlenen halleri aşması durumunda bu kanuna uygun tarifeler dikkate alınır. Başvuru ve taleplerinize ilişkin sonuçlar tarafınızca tercih edilen iletişim kanalları ile yazılı olarak tarafınıza bildirilir. 

Saygılarımızla

OTONOM YAYINCILIK

WEB SİTEMİZDE YER ALAN ZORUNLU ÇEREZLER ARACILIĞI İLE VERİLERE ULAŞMAYA DAİR

AYDINLATMA VE GİZLİLİK METNİ EK-1

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU 11. MADDE, İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel Veri İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,

Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,

Kişisel Verilerin İşlenme Amacını ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,

Yurt İçinde veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,

Kişisel Verilerin Eksik veya Yanlış İşlenmiş Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme,

7’nci Maddede Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme,

Aktarım Yapılan Hallerde Bu İşlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,

İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,

Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme,

Haklarına sahiptir.

bottom of page