top of page

Hakkımızda

cok3.jpg

Otonom Yayıncılık, 2002 yılında bağımsız bir yayın kolektifi olarak kuruldu. İlk yıllarda, bilhassa felsefe ve politik teori alanındaki tartışmalara katkıda bulunmak amacıyla Conatus çeviri dergisi çıkardık. Tematik bir dergi olan ve yayın çizgimizin genel hatlarını ortaya koyan Conatus’ta pek çok çağdaş düşünürün makaleleriyle zengin bir içerik sunuluyordu. Sonraki yıllarda da çağdaş Fransız felsefesi ile klasik felsefe üzerine yeniden okumalar, felsefe ile güncel politikayı birbirine bağlayan disiplinler arası çalışmalar ve feminist kuram üzerinden ilerleyen yayın hayatımızda pek çok kitabı okur dünyasıyla buluşturduk. Gilles Deleuze ve Felix Guattari’den Antonio Negri’ye, John Holloway’den Etienne Balibar’a, Silvia Federici’den, Pierre Macherey’e kadar birçok yazarın kitaplarını yayınlama imkanı elde ettik. Kitaplarımızla, bugün karşı karşıya kaldığımız toplumsal, teorik ve politik sorunlara dair çapraz okumalar sunmaya çalışıyor, özgürleşme pratiklerinin kurucu olanakları üzerine düşünmeye davet ediyoruz. Bu bağlamda sadece yayıncılık ve çevirmenlik değil okuma ve atölyeler de yapıyoruz. Amacımız tüm zamanların ve mekanların içinden geçerek yürüyebileceğimiz bir patika oluşturmak. Bu yüzden coğrafi sınırları ve zamansal kısıtları aşarak hem dünyaya hem de geçmişi ve geleceği içinde taşıyan şimdiye odaklanarak yayın hayatımıza devam ediyoruz.

bottom of page