top of page
platona rağmen.jpg
Platon'a Rağmen
Yazar: Adriana Cavarero
Çev. Bilge Tanrısever
Otonom Yayıncılık
Cadı Kazanı Dizisi
176 sayfa – 13,5 x 19,5 cm
ISBN 978-975-6056-87-5

 
Mitler ve mitsel figürler ne anlatır bize? Geriye, başlangıca, kökene gittiğimizde neyle karşılaşırız? Belki de ataerkil düzenin evrensel küstahlığının altında yatan ilk cinayet, ana katlidir karşımıza çıkan. İşte Cavarero bu kitapta tam da mitlerden ve mitsel figürlerden etkilenişimizin ufkunu, hem romantik bir nostaljiden hem de eril sembolik düzenin tek anlamlılığından koparıp, bambaşka bir mecraya, dişil sembolik düzenin çok anlamlılığına açıyor. Dişil figürleri bağlamlarından söküp çalıyor. Böylece geride kalan yırtık kumaşın üzerinde, başlangıçta işlenmiş olan suçu saklayan kavramsal örtünün düğümleri görünür hale geliyor. Mitsel kadın figürlere dair geleneksel okumayı bu şekilde tersyüz ederken, dokuma tezgâhının başındaki Penelope’ye atfedilen edilgenliği, eril düzenden farklı bir zaman ve ritimle kurulan etkin bir varoluşa çeviriyor. Tıpkı Thales’e kahkahalarla gülen çekici Trakyalı kadına atfedilen düşünce yoksunluğunu, “şimdi ve burada” üzerine, dünyevi olanı düşünmeye çevirmesi gibi. Ya da Demeter ve Diotima’yı, yaşamı ölümle değil doğumla anlamlı kılan, ölümün kederiyle değil doğumun neşesiyle kuran dişil bir bakış açısıyla yorumlaması gibi. Böylelikle Cavarero bu mitsel kadın figürleri dişil bir bakış açısıyla yeniden sahiplenmenin ve cinsel farkın içkin düzleminde olumlamanın ufkunu açıyor. Bu ufukta sonsuzluk sonlulukla, ölüm yaşamla, düşünce pratikle ve ilahi olan dünyevi olanla buluşup bedenleşiyor.

Adriana Cavarero

Bir filozof ve feminist düşünür olan Cavarero, özellikle Antik dönem felsefesi ve cinsel fark üzerine çalışmaktadır. İtalya’da Padova Üniversitesi’nde klasik felsefe eğitimi alan ve akademide saygın bir yer edinen Cavarero, aynı zamanda felsefenin güncel politik meselelerle ve bilhassa feminist hareketle ilişkilendirilmesinde yoğun bir çaba harcamaktadır. Edebiyat, mitoloji ve politik felsefe birikimini feminizmle harmanlayarak açtığı tartışmalar, cinsel fark kuramının gelişmesinde hayli etkili olmaktadır. Gramschi Enstitüsü, Il Centauro ve Il Mulino gibi araştırma gruplarında etkin çalışmalar yürüten Cavarero, halen Verona Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve pek çok gazete ve dergiye katkı sunmaya devam etmektedir. En bilinen kitapları arasında In Spite of Plato (1995); Relating Narratives (2000); Storytelling and Selfhood (2002); For More Than One Voice: Toward a Philoshophy of Vocal Expression (2005); Horrorism: Naming Contemporary Violence (2008); Inclinations: A Critique of Rectitude (2016) yer alır.
bottom of page